Iskolánk története

 

A levéltári jegyzőkönyvek szerint Jánosháza első iskolája 1790-től, mint felekezeti iskola működött.
A gyereklétszám növekedése indokolta az épület bővítését, amelyben 1930-ig szervezett oktatás folyt. 1931-től hat osztályos elemi iskolában oktattak.
1944/45-ös tanévben szünetelt a tanítás. Az épületbe a csendőrség, majd a Katonai Akadémia telepedett be. Később német és magyar kórházzá alakították át.
1945 áprilisában indult meg újra az oktatás, még nem az iskolákban, hanem magánházaknál.
A felekezeti iskolákat 1948. július 2-án megszüntették, államosították.
Az egységes általános iskola a volt polgári, a katolikus felekezeti és az evangélikus iskolából jött létre.
Körzeti központi intézményként működött, Keléd, Kemenespálfa, Duka, Nagykamond, Körtvélyes-puszta fiókiskolák tartoztak hozzá.
A Szülői Munkaközösség 1949-ben jött létre, amelynek feladata kezdetben az anyagi támogatás volt.
1957. szeptember 1-én megszűnt a fiú és leányiskola. A két intézmény egy irányítás alá került.
Az oktatás 1965-ig három épületben, 1965-től – ekkor készült el a gimnázium épület – négy épületben folyt, közös igazgatás alatt.
A jó színvonalú oktatás 10 éven keresztül biztosította a körzet diákjainak a felsőfokú intézményekbe való továbbtanulás lehetőségét.
1974-től a csekély jelentkezők száma miatt ezt a képzést meg kellett szüntetni, így az épületet az általános iskolai oktatásra használták.
1991-től Jánosháza Önkormányzatának döntése alapján a falu lehetőséget adott egy egyházi szellemű általános iskola létrehozására. Így az általános iskolai képzést azóta két intézmény látja el a településen.

2007-től a Batthyány Lajos Általános Iskolához, az Óvoda, a Zeneiskola, Művelődési Ház társult és így intézményünk Batthyány Lajos Általános Művelődési Központ intézményegységeként működött tovább. 2012-ben a Batthyány Lajos ÁMK –hoz csatlakozott az ÖNO.
2013. 01.01-től az általános iskola és a zeneiskola állami fenntartásba került, az ÁMK-ból kivált. Jelenleg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működteti és tartja fenn a két iskolát.
Küldetésnyilatkozat

Mottó: „Aki lehajol a gyerekekhez, görbén marad, aki közéjük telepszik, a szemükbe nézhet.” (Kokas Klára)

Milyen iskolát szeretnénk?
Olyan iskolát:

  • ahová a gyerekek szívesen járnak; mert megértő, motiváló és szerető légkör veszi körül őket;
  • ahol a természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve, az életkori sajátosságaiknak megfelelő módszerekkel tanulhatnak a diákok;
  • ahol a széleskörű tevékenységkínálat segítségével a gyerekek képességei sokoldalúan fejlődhetnek, és a tanulás motivációs alapja a sikerélmény;
  • ahová mindezekért a szülők szívesen hozzák gyermekeiket, és együttműködnek nevelési-oktatási céljaink elérésében;
  • ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azt a tevékenységet, amelyhez a legjobban ért és alkotói szabadsága kibontakozhat;
  • amelyik rugalmasan képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a tanulók, a szülők, és a fenntartó igényeihez;